Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin “Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. No.66 Kağıthane/İSTANBUL” adresinde mukim ve ‘https://picemiyeti.com’’ sitesinin yasal sahibi, ‘’RANDA Medya Prodüksiyon Yayıncılık Reklamcılık Ve Pazarlama LTD. ŞTİ.’’ (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve mevzuatta sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

 Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren tüm kişisel verilerimin; Şirket tarafından sözleşmeden kaynaklı ilişkili diğer şirketlere ve yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılmasını, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla muhafaza edilmesini, Babiesandphotographers.com nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesine ve yukarıda yazılan amaçlarla yurt dışına aktarılmasına rıza gösteriyorum.